dijous, 25 d’octubre de 2007

Comentari bloc

Treballaré el bloc anomenat


La paraula vola


El bloc està estructurat de la manera següent: Comença amb la paraula vola i tota una sèrie de propostes i experiències. Seguidament, hi ha un comentari de " El misteri de la veritat" que és un reportatge d'un documental passat a TV 2.Continua ,amb " moddle per a la pedagogia ". Segueix amb un " projecte TIC per a l'insti" que serveix de plataforma per intercanviar eines i relatar experiències que ajudaran a incorporar l'ús de les TIC a les classes de valencià ; sempre amb possibilitats de comentaris.
Tot seguit trobem tota una sèrie de trobades d'eudubloguers a Ayerbe, concretament 4 trobades. Són trobades de diferents persones que han creats blogs. Hi ha la preparació d'una segona trobada.
Trobem també l'avaluació de l'activitat " Monòlegs com a treball d'expressió oral".
El 1r congrès internacional d'escola i TiC. I finalment la publicació d'un diccionari per ociosos de 2n de batxillerat : un wiki que assaja amb Fuster

divendres, 19 d’octubre de 2007

prova català


Prova català


Estem provant provant.. sembla que això funciona i podrem crear un bloc que quedi molt bé i a on podrem treballar i fer molts exercicis.

estem provant provant......sembla que la prova va bé